O Nas

MAZUR – SKY to niewielka rodzinna firma istniejąca na polskim rynku od kilku lat zajmująca się wykonywaniem lotów balonem na ogrzane powietrze przez cały rok!!! Naszą specjalnością są loty zaręczynowe i loty balonem od 2 do 4 osób, a loty wykonujemy na Mazurach z okolic Rynu, Mrągowa, Mikołajek, Giżycka i Kętrzyna (w zależności od kierunku wiatru w danym dniu). Swoją bazę balonową mamy w niewielkiej ale malowniczej wsi Krzyżany na Mazurach, nieopodal Rynu.

Aby móc zgodnie z prawem wg najnowszych przepisów (zgodnie z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2018/395 z dnia 13 marca 2018 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące eksploatacji balonów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008) obowiązujących w Polsce wykonywać dla Państwa zarobkowe operacje pasażerskie nasza firma złożyła stosowne Oświadczenie do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego poniższym pismem potwierdza odbiór Oświadczenia i nadaje mu numer PL.BOP.002, w związku z tym nasza firma spełnia warunki i wymagania dotyczące wykonywania przewozów lotniczych i jest zdolną do bezpiecznego wykonywania działalności lotniczej