O Nas

MAZUR – SKY to niewielka rodzinna firma istniejąca na polskim rynku od kilku lat zajmująca się wykonywaniem lotów balonem na ogrzane powietrze przez cały rok!!! Naszą specjalnością są loty zaręczynowe i loty balonem od 2 do 4 osób, a loty wykonujemy na Mazurach z okolic Rynu, Mrągowa, Mikołajek, Giżycka i Kętrzyna (w zależności od kierunku wiatru w danym dniu). Swoją bazę balonową mamy w niewielkiej ale malowniczej wsi Krzyżany na Mazurach, nieopodal Rynu.

Aby móc zgodnie z prawem wg najnowszych przepisów (zgodnie z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2018/395 z dnia 13 marca 2018 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące eksploatacji balonów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008) obowiązujących w Polsce wykonywać dla Państwa zarobkowe operacje pasażerskie nasza firma złożyła stosowne Oświadczenie do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego poniższym pismem potwierdza odbiór Oświadczenia i nadaje mu numer PL.BOP.002, w związku z tym nasza firma spełnia warunki i wymagania dotyczące wykonywania przewozów lotniczych i jest zdolną do bezpiecznego wykonywania działalności lotniczej

 

Przedstawiamy link do strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego na której znajduje się Wykaz podmiotów wykonujących przewóz lotniczy lub świadczących usługi lotnicze przy wykorzystaniu balonów (BOP), nasza firma znajduje się na poz. nr 2.